ICG - Giải trình số liệu trên báo cáo Tài chính quý I năm 2017

20/04/2017

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Trong Quý I  năm 2017, tại thời điểm lập báo cáo Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Tam Đảo và hạch toán doanh thu theo đúng quy định.

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy và các dự án khác  Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai. Tại thời điểm lập báo cáo chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất  quý I năm 2017 lãi : 667.909.158 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ quý I năm 2017 lãi : 667.557.883 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG