ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

17/02/2017

Nội dung công bố thông tin:
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2017.
- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 01/03/2017.

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG