Đại hội toàn thể Đoàn viên Công đoàn Công ty lần thứ IV

16/10/2012

8h30 Ngày 16/10/2012 ĐH toàn thể Đoàn viên Công Đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhiệm kỳ 2013 - 2015 được tiến hành.

Đại hội đã nhất trí thông qua các Báo cáo của BCH, ban kiểm tra Công đoàn.

Đại hội cũng đã thống nhất với phương hướng nhiệm vụ của Công Đoàn Công ty trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, BCH Công đoàn khóa mới đã được ĐH nhất trí bầy ra gồm 5 đồng chí. Đại hội cũng đã bầy Đoàn đại biểu dự ĐH Công đoàn cấp trên gồm 2 đồng chí.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013 -2015

  

Đ/C Đỗ Hoàng Long - Phó Chủ tịch CĐ Tổng công ty phát biểu tại ĐH

Đ/c Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại ĐH

 

BCH Công Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2015 bao gồm các đồng chí:

1. Đ/c Lương Hoài Nam

2. Đ/c Nguyễn Hoài Thu

3. Đ/c Trần Lan Anh

4. Đ/c Phạm Minh Cường

5. Đ/c Vũ Quốc Phong

 

 

 

Đoàn Đại biểu tham dự ĐH Công đoàn cấp trên gồm 02 đồng chí:

1. Đ/c Trần Lan Anh

2. Đ/c Hà Thị Hòa

 Mục tiêu Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ tới:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm

- Mở Hội nghị người lao động hàng năm, xây dựng và thực hiện quy chế, chế độ chính sách đối với người lao động

- Hàng năm tổ chức tham quan cho người lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi trường xanh sạch đẹp

- Tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động

- Phát động phong trào thi đua lao động

- Phấn đấu đạt tiêu chuẩn Công đoàn vững mạnh

 

Đ/c Nguyễn Hữu Luyện - trưởng ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội


Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG