BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

File Upload: 

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Quý cổ đông có thể download Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây dựng Sông Hồng tại đây

Dự án

Cổ phiếu ICG