Thông tin công bố

ICG: ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 lần thứ 1 không thành

27/04/2012

33 cổ đông, đại diện 6.494.539 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 32,5% Vốn điều lệ dự họp là số Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 lần thứ 1

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2012

24/04/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh riêng Công ty Quý I giảm 74.1%, hợp nhất Công ty Quý I giảm 75,58% so với kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2011

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

10/04/2012

Thời gian : 08h30 Thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2012
Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

21/03/2012

Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam là nội dung chính trong báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

ICG: 26/4/2012 Dự kiến ĐHĐCĐ năm 2012

19/03/2012

Công ty CPXD Sông Hồng đã gửi công văn Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 cho Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã có công văn chấp thuận của TTLK với nội dung sau:

Bà Trần Lan Anh - Phó tổng giám đốc đăng ký bán 16.800 CP

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 9.000 CP

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2011

27/02/2012

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý IV năm 2011

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV/2011

19/01/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV lỗ: 2.732.779.344 đ

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2011

18/11/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý III năm 2011

Dự án

Cổ phiếu ICG