Thông tin công bố

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV/2011

19/01/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV lỗ: 2.732.779.344 đ

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2011

18/11/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC hợp nhất Quý III năm 2011

Báo cáo quản trị Công ty Quý III năm 2011

28/10/2011

Trong quý III năm 2011, HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2011

25/10/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý III năm 2011

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý II năm 2011

23/08/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý II và BCTC hợp nhất quý II năm 2011

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - đã mua 35.000 CP

02/08/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/06/2011 đến ngày 02/08/2011

Nguyễn Thanh Tùng_ Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc đăng ký mua 100,000 CP

31/05/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/06/2011 đến ngày 02/08/2011

ICG: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

26/05/2011

Ngày 26 tháng 5 năm 2011, tại Rạp Hồng Hà - Số 51 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2011.

Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT đã mua 462,700 CP

17/05/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/03/2011 đến ngày 10/05/2011

ICG: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ LẦN THỨ 3

13/05/2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ 3:
Thời gian: 8h30, Thứ 5, ngày 26/5/2011
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Dự án

Cổ phiếu ICG