Thông tin công bố

ICG: ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần 2 không thành

12/05/2015

Ngày 12/5/2015: ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPXD Sông Hồng lần 2 không thành.
Ngày 28/5/2015: ĐHĐCĐ lần 3 sẽ được tổ chức tại Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ICG: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 2

27/04/2015

Thời gian: 8h30 Thứ 3, Ngày 12 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần 1 không thành

23/04/2015

Ngày 23/4/2015: ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPXD Sông Hồng lần 1 không thành.
Ngày 12/5/2015: ĐHĐCĐ lần 2 sẽ được tổ chức tại Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ICG: Báo cáo thường niên năm 2015

14/04/2015

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

ICG: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

06/04/2015

Thời gian: 8h30 Thứ 5, Ngày 23 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam - số 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

ICG: Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

05/03/2015

Ngày 5/3/2015 Công ty CPXD Sông Hồng nhận được thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

ICG: Kết quả SXKD quý IV lãi trên 8 tỷ đồng

20/01/2015

Kết quả SXKD quý IV lãi 8.048.667.342 đồng

ICG: Chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần tại Cty CP Đầu tư IP Việt Nam

20/01/2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ 3.978.000 cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam

ICG tiếp tục vào HNX30 từ 1/11/2014

31/10/2014

ICG tiếp tục vào rổ HNX 30 từ 1/11/2014. Chỉ số HNX 30 là chỉ số giá của Top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản. Chỉ số HNX 30 áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float) và sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hoá tối đa (là tỷ lệ lớn nhất mà giá trị thị trường của một cổ phiếu được tính trong tổng thể giá trị thị trường của chỉ số).

Lịch nghỉ Quốc khánh 2-9

20/08/2014

Thời gian nghỉ lễ: 1-9/2014 đến hết ngày 2/9/2014

Dự án

Cổ phiếu ICG